Trang hướng dẫn mission 2 Thời gian nhiệm vụ : từ 27/11 đến 06/12 Điều kiện tham gia ► Đã tạo nhân vật trong game ► Bình chọn chính xác các cá nhân, tập thể của 3 hạng mục vinh danh ► Mỗi hạng mục có số lượng cá nhân, tập thể khác nhau để bình chọn Hướng dẫn bình chọn ► Tại giao diện sự kiện, click vào nút bình chọn, Chọn các cá nhân, tập thể mà bạn dự đoán sẽ được vinh danh trong hạng mục Lưu ý bình chọn mỗi hạng mục sẽ có số lượng bình chọn khác nhau, cụ thể : XẠ THỦ ANH HÙNG : bình chọn 3/5 XẠ THỦ CỐNG HIẾN : bình chọn 4/5 XẠ THỦ CHUYÊN NGHIỆP: bình chọn 3/5 - Mỗi hạng mục phải bình chọn chính xác mới nhận được phần thưởng - Bình chọn sai 1 cá nhân/tập thể cũng sẽ không được tính - Lịch sử bình chọn bên dưới giao diện sử dụng cho các xạ thủ đối chiếu kết quả và nhận thưởng nếu bình chọn chính xác